AKTUALNO

Pojmovnik koronavirusa

Pandemija bolesti COVID-19 donijela je niz novih koncepata, spoznaja i nazivlja koje je naglo ušlo u hrvatski jezik. Kako bi informacije i nova saznanja bili jasni svima, a ne samo stručnjacima, potrebno je komunicirati jasno i jednoznačno, a za to je potreban i određeni „rječnik“, tj. sustav pojmova koji će razumjeti svi govornici hrvatskog jezika. Budući da je jezik izvornik koronavirusne terminologije ponajviše engleski, u hrvatskom neke pojmove trebamo prilagoditi.

Znamo da je pandemija utjecala na sve aspekte našeg života, od svakodnevnih aktivnosti sve do znanosti. O njezinu utjecaju piše se ne samo u biomedicinskim znanostima nego i u društvenim i humanističkim znanostima – knjižničarstvu, obrazovnim znanostima, i sl.

Zbog jasne komunikacije i međusobnog razumijevanja znanosti i društva uopće, potrebno je ujednačiti terminologiju koja se koristi kada je u pitanju koronavirus. Stoga je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje osmislio rješenje – Pojmovnik koronavirusa. U tom pojmovniku, dostupnom na mrežnim stranicama Instituta naći ćete predloženo nazivlje (abecednim redom) za brojne koncepte koji se vežu uz koronavirus i pandemiju koja je trenutno iza nas, ali njezin utjecaj osjetit ćemo još neko vrijeme.

Pojmovnik je dostupan na mrežnoj stranici: https://jezik.hr/koronavirus/