AKTUALNO

Didaktička sredstva na svakom koraku

Svaki tjedan u većim trgovinama mogu se pronaći zanimljive igračke koje u djece potiču logičko zaključivanje, učenje životinja, boja, brojeva itd. Te su igračke također pogodne za poučavanje stranoga jezika, pogotovo kada su u pitanju mlađi uzrasti.

Djeci su zanimljive jer su šarenih boja, a gotovo uvijek zahtijevaju određenu manipulaciju koja dodatno potiče učenje i pamćenje.

S jednostavnom abecedom koja je prije svega namijenjena za magnetnu ploču, u nastavi engleskog jezika mogu se odraditi sljedeće aktivnosti:

  • • učenje i ponavljanje abecede

  • • učenje i ponavljanje boja

  • • ponavljanje i spelling vježbe (životinje, školski predmeti, brojevi, dani u tjednu, godišnja doba itd.)

Granica je samo mašta i kreativnost, a djeca će uživati kada mogu „učiti rukama“. Svaku je aktivnost moguće prilagoditi i učiniti kompleksnijom ovisno o dobi mladih učenika.